تربیت از کودکی

حضرت امام خمینی(قدس سره)
تربیت باید از اول باشد. از همان کودکی تحت تربیت انسان قرار بگیرد. و بعد هم در هر جا که هست یک مربّیهایی باشند که تربیت کنند انسان را. تا آخر عمر هم انسان محتاج به این است که تربیت بشود. انبیا هم که آمده‌اند از طرف خدای تبارک و تعالی. برای همین تربیت بشر و برای انسان سازی است. تمام کتب انبیا – خصوصاً کتاب مقدس قرآن کریم – کوشش دارند به اینکه این انسان را تربیت کنند.

شعر کودکانه مرغ قشنگم

مرغ قشنگم

مرغ قشنگم قدقدقدا می کنه
شاید داره منو صـــدا می کنه
دونه می خواد تا بخوره
برای من تخــــــم بذاره
یه مشت دونه بر می دارم
برای مرغـــــــم می پاشم